Teater Tiddelipom går i graven

Teater Tiddelipom har under 2018 ombildats och bytt namn till Tegelscenen -kulturförening.

Föreningen driver Tegelscenen och har breddat sin målgrupp till att även innefatta vuxna. Tegelscenen -kulturförening tar fortsatt hand om Efterhäng på Tegelscenen i samarbete med Musikcentrum Öst

Vill du komma i kontakt med Tegelscenen kulturförening mejla info@tegelscenen.se www.tegelscenen.se

Vill du komma i kontakt med Micaela Gustafsson om hennes föreställningar och projekt för barn, mejla mail@micaela.se eller kolla in Micaela -Teater & Musik

Tack för den här tiden! Hej då!