Hurra!

Vi har fått utvecklingsstöd från Stockholms stads kulturförvaltning för att upprusta Tegelscenen med dansmatta, ljus och ljud. Fantastiskt!!!