TegelJazz

Projektet TegelJazz syftar till att utforska nya sätt att ta sig an jazzmusiken och -traditionen för att upptäcka dess relevans idag. Projektet förverkligas på Tegelscenen av en grupp professionella musiker, Teater Tiddelipom och lokala samarbetsparter. Projektet har feministiska förtecken och kommer att bidra till ett rikare och mer jämställt musikliv i regionen.

med stöd från Musikverket.

P1010877

repetitionsbildTegelJazz

TegelJazz står primärt på tre ben. Det är:

– en växtplats för professionella musiker som identifierar sig som kvinnor och/eller transpersoner

– ett forum för nätverkande bland aktörer på musikfältet (musiker, producenter, kompositörer, m.fl.)

– ett rum där barn och unga inspireras till att börja spela instrument och får se en bredare representation av professionella musiker

Med avstamp i 1930-talets New Orleans tradition skapar vi en växtplats för nya musikaliska tolkningar av traditionella standards inom jazz på Tegelscenen i Hökarängen. Deltagarna kommer även att komponera nytt material i jazztraditionens anda. Växtplatsen skapas genom att bjuda in de utövare av musikstilen som traditionellt inte fått plats. Inom TegelJazz ges de plats och utrymme att fördjupa sitt arbete, hitta nya samarbeten, bygga nätverk och inspirera en kommande generation musiker.

Det finns en märkbar manlig dominans inom musikfältet och i synnerhet inom jazzvärlden. Det skulle berika musiklivet om fler kvinnor och transpersoner var verksamma och synliga ute på fältet. Projektet kommer att syfta till att bygga ett nätverk av musiker, hitta nya samarbetspartners och skapa en växtplats där utrymme ges att utforska jazztraditionen och hitta nya möjligheter att ta sig an den och föra in den i dagens musikutövande.

Inom projektet kommer det att genomföras tre-fem workshops, en barnföreställning samt en offentlig föreställning. Aktiviteterna kommer att dokumenteras och ett presentationsmaterial kommer att produceras för att fungera som presentation av projektet inför kommande samarbeten. Visioner för projektet är att skapa en bas för framtida projekt såsom spela på äldreboenden, hålla musik-workshops för barn och ungdomar, uppträda på jazzscener, spela på danstillställningar (Lindy hop, foxtrott, dans för pensionärer med mera) osv.

 

Aktiviteter i pilotprojektet 2017

TegelJazz konsert

Projektet Tegeljazz bjuder in till konsert den 16 november på Tegelscenen i Hökarängen. Med stöd av Musikverket har projektet satt ihop ett program med musik och dans framfört av kvinnliga musiker och dansare.

Program
Barnkonsert
Ett lite kortare och barnanpassat program med låtar på svenska och dansuppvisningar.
Insläpp kl 16
Konserten starar kl 17
Det kommer att finnas fika och korv att köpa innan.
Inträde: 50 kr

Kvällskonsert
Insläpp kl 19
Konserten startar kl 19:30
Inträde: 100 kr och rabatterade 80 kr (arbetslös, student osv).

Köp biljett genom att swisha till Teater Tiddelipom nr: 1233497021

Skriv namn och hur många biljetter det gäller.

Medverkande:
Elinor Wärholm
Natalie Knutzen
Micaela Gustafsson
Susana Municio
Maria Dahlin
Terese Lien Evenstad
Anna Gréta Sigurðardóttir
Emma Granstam
Camilla Hellberg
Emelie DecaVita
Rebecka DecaVita

foto: Micaela Gustafsson

Jazz-workshop för kvinnor/transpersoner
Var: Tegelscenen, Söndagsvägen 9 i Hökarängen, Stockholm
Tid: Söndagen den 17 september, kl 14-17

Vi kommer att lära få lära oss jazzens grunder, t ex:
– vanlig uppbyggnad av jazzlåtar
– instrumentens olika roller
– vanliga ackordsföljder
– olika komp variationer
– hur man arrangerar låtar
– introduktion till improvisation

Workshopen vänder sig till dig som är aktiv musiker men vill veta mer om jazz och är intresserad av att börja spela jazz.
Workshopledare är Elinor Wärnholm, jazzsångerska och kompositör, Natalie Knutzén, musiker och producent, samt Susana Municio, musiker och dansare.

Artist Rehab-kurs för kvinnor

ARTIST REHAB är en workshop för dig som vill fördjupa kontakten till ditt musikaliska skapande i en avväpnande miljö genom andning, röst, självreflektion och gemenskap.

Kursen riktar sig till dig som identifierar dig som kvinna och den ordnas på Tegelscenen i Stockholm i samarbete med projektet TegelJazz.

Under kursen får du tid, utrymme och verktyg för att fördjupa din kontakt med ditt musikaliska skapande. ARTIST REHAB bygger på att hjälpa dig återta delar av dig själv som legat i skymundan, återknyta till din lust att skapa och musicera och förnya ditt sätt att leva ut dina musikaliska lustar och ambitioner.

Kursen leds av Camilla Hellberg som är professionell skådespelare och röstlärare, andningspedagog samt singer/songwriter. Hon fungerar också sedan 10 år som mentor i hantering av intuition och intimitet. Camilla erbjuder konkreta verktyg för icke-linjära processer för grupper och individer. Hon är magister i skådespelarkonst och Associate Teacher of Fitzmaurice Voicework. www.camillahellberg.com

ARTIST REHAB skapades ursprungligen ur kursen Actress Rehab som rikatde sig till kvinnliga skådespelare som kände sig kvävda, hämmade och frustrerade över att verka i en värld förorenad av patriarkala strukturer och traditioner.

ARTIST REHAB är ett sätt möta verkligheten vi lever i som skapande icke-män, genom att ta tillbaka vår tro på oss själva och på det vi vill dela med och förmedla till världen.

Kursen erbjuds i samarbete med projektet TegelJazz med understöd av Musikverket.

TID
Den 8 oktober 2017