Kulturgenerator -samarbete (2014)

Under hösten 2014 höll teatern i en nätverksträff och minifestival för alla privata förskolor/familjedaghem i Farsta inom projektet Kulturgenerator i samarbete med Teatercentrum, Musikcentrum och Dans i stan.